पर्यटन

मनाङका गुरुङले जर्मनीमा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई यसरी प्रस्तुत गरे
मनाङका २२ जना आन्तरिक पर्यटकको रुपमा एभरेष्ट बेस क्याम्प घुम्दै
मनाङका २२ जना आन्तरिक पर्यटकको रुपमा एभरेष्ट बेस क्याम्प घुम्दै
मनाङका २२ जना आन्तरिक पर्यटकको रुपमा एभरेष्ट बेस क्याम्प घुम्दै
मनाङका २२ जना आन्तरिक पर्यटकको रुपमा एभरेष्ट बेस क्याम्प घुम्दै
हुम्डे विमानस्थलमा नियमित उडान निराशाजनक